Svorio Centras – A. Šabajevo gyvensenos korekcijos mokykla

J. Savickio g. 4 Vilnius

Mūsų paslaugos:

Asmeninių konsultacijų programa

Kosultacijų programos kaina 350 eur.

Konsultacijos vyksta nuotoliniu būdu (ZOOM). Konsultacijos skirtos suaugusiems – arba tėveliams, jeigu tėveliai nori mokytis spręsti vaiko problemas, ir/arba suaugusiems, norintiems subalansuoti savo pačių gyvenimo būdą. Jeigu vaikas (paauglys, jaunuolis) pats motyvuotas ir prašo tėvų surasti konsultantus, kurie padėtų jam keisti gyvenimo būdą, įpročius, tuomet į asmeninių konsultacijų planą įtraukiamas vaikas (paauglys, jaunuolis). Jis dalyvauja atskirai (asmeniškai), tėveliai – atskirai.

Konsultacijos vyksta kartą per savaitę dienos arba vakaro metu. Konsultacijos trukmė – 60 min. Tarp konsultacijų palaikomas kontaktas, teikiami namų darbai, suteikiamas grįžtamasis ryšys.

Minimalus konsultacijų kiekis  – 5 konsultacijos.

Konsultuoja – elgsenos ugdymo specialistas Artiomas Šabajevas ir, esant poreikiui, gydytoja dietologė, psichoterapeutė doc. dr. Rūta Petereit.

Vienos konsultacijos kaina 70 eur. Minimali konsultacijų paketo kaina 350 EUR.

Įvadinė konsultacija nemokama

Pirma, įvadinė konsultacija, skirta suprasti problemos, dėl kurios kreipiatės, ištakas, aptarti sprendimo būdus, pajausti abiems pusėms tarpusavio bendradarbiavimo energiją. Jeigu po pirmos konsultacijos nusprendžiate, kad nenorite tęsti – už įvadinę konsultaciją mokėti nereikia. Jeigu po įvadinės konsultacijos sudaromas tolimesnių konsultacijų planas, apmokate visų penkių konsultacijų kainą, ir planuojame likusias keturias konsultacijas (penktoji įskaitoma kaip pirma įvadinė).

Tėveliai iš išsiskyrusių šeimų, norintys padėti vaikui keisti elgseną, prašomi dalyvauti abu, jeigu tai iš esmės įmanoma.

Kada verta kreiptis?

Dėl suaugusių gyvensenos ir komunikacijos:

siekiate pakeisti savo gyvenseną, įpročius, subalansuoti darbo ir poilsio režimą;
siekiate gerinti komunikaciją poroje (šeimoje);
Dėl vaikų gyvensenos:

vaikas ar paauglys pasyvus, uždaras, jo motyvacija žema (konsultuojami tėvai, jie mokomi padėti vaikui labiau savimi pasitikėti);
vaiko ar paauglio gyvensena nėra sveikatai palanki (konsultuojami tėvai, jie mokomi, kaip įtraukti vaiką į sveikos gyvensenos procesus);
vaikas turi antsvorį (tėvai mokomi keisti emocinę aplinką šeimoje bei gerinti įprastus gyvensenos aspektus – miegą, mitybą, fizinį aktyvumą);
vaikas priklausomas nuo netinkamo maisto arba ekranų (konsultuojami tėvai, jiems suteikiama pagalba stiprinti tarpusavio pasitikėjimą ir ryšį su vaiku);
jaučiate, kad nepavyksta sukurti ar atstatyti ryšį su vaiku ar paaugliu (konsultuojami tėvai, stiprinami jų pozityvios tėvystės įgūdžiai);

Kaip vyksta?

Dažniausiai pirmų konsultacijų turinys koncentruojasi į emocinius ir komunikacinius aspektus tiek tarp sutuoktinių, tiek tarp buvusių sutuoktinių. Nes būtent šie nulemia suaugusių ir vaiko psichologinę būseną ir pasirenkamus elgesio ir elgsenos modelius. Todėl, prieš mokantis balansuoti maitinimosi, miego, fizinio aktyvumo režimus, suaugusieji mokomi atpažinti savo ir/ar savo vaikų poreikius ir lūkesčius, tinkamai juos komunikuoti, užtikrinti psichologinį savo ir kitų šeimos narių saugumą. Neretai šiems procesams įgyvendinti prireikia visų pirmo konsultacijų paketo užsiėmimų.

Norint tęsti, galima įsigyti antrą konsultacijų paketą ir/arba, jeigu sprendžiama vaiko problema, programą su stovykla paaugliams ir jaunuoliams. Daugiau apie šią programą skaitykite čia.

Konsultacijos teikiamos ugdomojo vadovavimo, mokymo, mentorystės pagrindu. Pokyčiai užtikrinami, inicijuojant nenaudingų įsitikinimų ir nuostatų atpažinimą ir jų pakeitimą naudingomis ir sveikatai palankią elgseną skatinančiomis. Nuostatų įtvirtinimas ir korekcija atliekama, sudarant individualizuotų afirmacijų seką, kurią įgarsina diktoriaus balsas. Ši seka įrašoma į audio failą ir teikiama konsultacijų dalyviams klausyti, laikantis instrukcijų. Afirmacijos sudaromos tik suaugusiems. Jeigu afirmacijų klausymas Jums nėra priimtinas būdas mokytis keisti nuostatas, šis darbas įgyvendinamas labiau tradiciniais metodais.

Individualizuota programa su kelių sričių specialistų priežiūra

Programos kaina 1400 eur.

6-7 savaičių trukmės individuali gyvensenos pokyčių mokymosi programa šeimai. Programos metu tėveliai kartu su vaiku susitiks su mūsų komandos nariais: sveikatos elgsenos specialistu, dietologe, kineziterapeute, asmeniniu treneriu bei maisto ruošimo specialiste. Tai unikali galimybė vienu metu konsultuotis su kelių svarbių sričių specialistais ir gauti individualizuotą kompleksinę ugdymosi programą sau ir vaikui.

Programa skirta padėti šeimai pakeisti savo gyvenimo būdą, išmokti normalizuoti kūno svorio ir apimčių parametrus, tobulinti komunikaciją tarp šeimos narių, padėti vaikui (vaikams) išmokti rūpintis savo fizine ir psichine sveikata.

Programos metodika sudaryta taip, kad ugdytų šeimos narių supratimą apie pagrindinius gyvensenos elementus. Todėl po programos šeima sugeba savarankiškai tęsti pradėtus pokyčius ir negrįžti į pradinį tašką – neprarasti formos.

Tai kombinuotas akivaizdinis ir nuotolinis mokymasis. Nuotolinis mokymasis įgyvendinamas ZOOM ir Facebook platformose. Akivaizdiniai susitikimai su specialistais vyksta Kaune, du kartus programos eigoje: pirmas kartas po trijų savaičių nuotolinio mokymosi, antras kartas programos pabaigoje.

Programos etapai:

Paruošiamasis

Pirma, įvadinė konsultacija, skirta suprasti problemos, dėl kurios kreipiatės, ištakas, aptarti sprendimo būdus, pajausti abiem pusėms tarpusavio bendradarbiavimo energiją. Konsultacija vyksta per ZOOM su suaugusiais. Jos trukmė 60 min. Jeigu po pirmos konsultacijos nusprendžiate, kad nenorite tęsti – už įvadinę konsultaciją mokėti nereikia. Jeigu po įvadinės konsultacijos pasirenkate dalyvauti individualizuotoje programoje, apmokate visą programos kainą iš anksto arba dalimis (apmokėjimo dalimis paslaugą suteikia INBANK).

Įvadinę konsultaciją veda sveikatos elgsenos ugdymo specialistas Artiomas Šabajevas.

Pirmas etapas

Trukmė 3 savaitės. Pirmos trys programos savaitės skirtos tėvams mokytis kurti pozityvią ir palaikančia aplinką šeimoje. Tai nuotolinių susitikimų kartą per savaitę ciklas. Susitikimai vyksta per ZOOM. Vieno susitikimo trukmė 60-90 min. Susitikimų turinys koncentruojasi į emocinius ir komunikacinius aspektus šeimoje: tiek tarp sutuoktinių (buvusių sutuoktinių), tiek su vaikais. Būtent šie aspektai dažniausiai nulemia suaugusių ir vaiko psichologinę būseną ir pasirenkamus elgesio ir elgsenos modelius. Todėl, prieš mokantis balansuoti maitinimosi, miego, fizinio aktyvumo režimus, suaugusieji mokomi atpažinti savo ir/ar savo vaikų poreikius ir lūkesčius, tinkamai juos komunikuoti, užtikrinti psichologinį savo ir kitų šeimos narių saugumą. Tarp susitikimų vyksta palaikymas, atliekamos užduotys, komunikuojama su konsultantu. Konsultuoja sveikatos elgsenos ugdymo specialistas Artiomas Šabajevas.

Konsultacijos teikiamos ugdomojo vadovavimo (koučingo), mokymo, mentorystės pagrindu. Pokyčiai užtikrinami, inicijuojant nenaudingų įsitikinimų ir nuostatų atpažinimą ir jų pakeitimą naudingomis, talkinančiomis norintiems pasiekti pokyčiams. Nuostatų įtvirtinimas ir korekcija atliekami, sudarant individualizuotų afirmacijų seką, kurią įgarsina diktoriaus balsas. Ši seka įrašoma į audio failą ir teikiama konsultacijų dalyviams klausyti, laikantis instrukcijų. Afirmacijos sudaromos tik suaugusiems. Jeigu afirmacijų klausymas Jums nėra priimtinas būdas mokytis keisti nuostatas, šis darbas įgyvendinamas labiau tradiciniais metodais.

Pirmi gyvi susitikimai Kaune.
Trukmė – viena darbo diena. Susitikimai vyksta praėjus pirmam trijų savaičių laikotarpiui. Į susitikimus atvykstate savo transportu. Susitikimai vyksta skirtingose Kauno m. vietose. Į visus susitikimus Jus palydės asistentai. Susitikimų metu:

su gydytoja dietologe doc. dr. Rūta Petereit analizuojate šeimos mitybos įpročius, aptariate specifinius vaiko ir savo sveikatos būklės klausimus, kurie reikalauja dėmesio, sprendžiant maitinimosi klausimą, aptariate šeimai tinkamiausius būdus organizuoti sveikatai palankų maitinimąsi; skiriama vienkartinė nuotolinė konsultacija – pagalba įgyvendinti programą namuose; gyvos ir nuotolinės konsultacijos trukmė 60 min.;
su kineziterapeute Greta Baronaite – Dzimide, testuojate vaiko mobilumo lygį, jėgą, gaunate rekomendacijas dėl būtinų vaiko kūno raumenų sistemos korekcijų; kineziterapeutė paruošia individualų pratimų planą savarankiškam įgyvendinimui namuose; skiriama vienkartinė nuotolinė konsultacija – pagalba įgyvendinti stiprinimo programą namuose (jeigu yra poreikis); konsultacijų trukmė 60 min.;
su asmeniniu treneriu Robertu Kvietkum atliekate asmeninę treniruotę privačioje sporto salėje (be pašalinių); treniruotė padeda įvertinti šeimos narių fizinę formą, aptarti mėgstamus ir priimtinus judumo variantus; po užsiėmimo treneris paruošia individualizuotą trijų savaičių programą šeimai savarankiškam atlikimui namuose; vėliau antrame etape, šeima nuotoliniu būdu atsiskaito, kaip sekasi įgyvendinti programą; šeimą, esant poreikiui, nuotoliniu būdu dėl fizinių pratimų atlikimo ar korekcijos konsultuoja asmeninis treneris Mantas Najulis;
apsilankote ugdančiosios virėjos dr. Gintarės Šabajevienės virtuvėje ir kartu su programos vadovu A.Šabajevu skanaujate Gintarės paruoštus sveikatai palankius pietus ar vakarienę; pietų ar vakarienės metu atliekama edukacija, skirta šeimai suprasti, kaip įgyvendinti maisto gaminimą, kaip adaptuoti patiekalus vaiko skoniui, kaip spręsti įvairius netinkamos vaiko elgsenos su maistu klausimus.

Antras etapas

Trukmė 3 savaitės. Nuotoliniu būdu per Facebook platformą (privačiai). Šeima mokosi pritaikyti naujas žinias namų aplinkoje ir jai padedama formuoti naujus įpročius. Šis laikotarpis yra pats intensyviausias, reikalaujantis didesnių laiko sąnaudų tiek iš suaugusiųjų, tiek iš vaikų. Tai ataskaitų teikimo periodas. Teikiamos miego trukmės, fizinio aktyvumo, maitinimosi režimo ataskaitos. Programos specialistai teikia grįžtamąjį ryšį ir padeda atlikti būtinas korekcijas. Šis etapas galutinai išsprendžiau didžiausią kiekį klausimų, kurie kyla programos dalyviams apie tinkamos gyvensenos organizavimą. Po šio etapo šeima yra pasiruošusi savarankiškai tęsti pokyčių įgyvendinimą be specialistų pagalbos.

Antri gyvi susitikimai Kaune.
Trukmė – viena darbo diena. Tai dar viena proga susitikti su visais komandos specialistais, įsivertinti padarytą pažangą, gauti patarimus dėl tolimesnio sėkmingo gyvensenos pokyčių įgyvendinimo.

Apmokėjimas vyksta po įvadinio pokalbio.

Programos kaina 1400 eur.

Programa su stovykla

Programos kaina 700 eur.

Ši programa kompleksiškai sprendžia antsvorio ir sveikatai nepalankios elgsenos problemas šeimose. Rekomenduojama šeimoms, kuriose paaugliai nuo 12 m. ir vyresni jau turi antsvorį ir/arba pakeliui į antsvorį.

Programa suskirstyta į kelis etapus.

Paruošiamasis etapas

Paruošiamajame etape atliekamas motyvacinis pokalbis. Jis vykdomas telefonu arba ZOOM. Jo trukmė 60 min.  Pokalbio metu programos vadovas elgsenos treneris Artiomas Šabajevas aptaria su norinčiais dalyvauti jų problemos mastus, ištakas ir pristato mokymosi programos planą. Motyvaciniame pokalbyje gali dalyvauti tiek vienas iš tėvelių, tiek abu. Vaikai jame nedalyvauja. Motyvacinio pokalbio tikslas – padėti šeimai suvokti, ar ši programa yra tinkama dabartiniame jų gyvenimo etape, taip pat padeda specialistui suprasti, ar šeimos nariai gali kokybiškai užtikrinti dalyvavimą programoje ir įgyvendinti visas užduotis.

Vienas iš galimų motyvacinių pokalbių rezultatų – susitarimas, kad šiuo metu dalyvauti nebūtų naudinga šeimai, arba pasiūlymas pasirinkti alternatyvią paslaugą, pavyzdžiui asmeninių konsultacijų paketą. Neretai asmeninės konsultacijos rekomenduojamos kaip būtina pradžia prieš dalyvavimą vasaros programoje, nes asmeninių konsultacijų metu padedamas pagrindas tėvų ugdymo ir komunikacijos su vaiku įgūdžiams išmokti. Būtent šie tėvų pokyčiai nulemia vaiko pasiruošimą ir motyvaciją mokytis apie savo gyvenseną.

Pirmasis etapas

Pirmame programos etape (nuo sekmadienio iki šeštadienio) dalyvauja tik suaugusieji šeimos nariai (bent vienas iš suaugusiųjų). Stipresniam poveikiui ir tęstinumui užtikrinti rekomenduojame, kad dalyvautų abu tėveliai, jeigu tai įmanoma. Šiame etape suaugusieji grupinių užsiėmimų metu mokomi kritiškai įvertinti savo tėvystės įgūdžius ir suvokti savo elgesio ir elgsenos įtaką vaiko (vaikų) pasirinkimams. Šis etapas trunka vieną savaitę. Konsultacijos (mokymai) įgyvendinami nuotoliniu būdu Facebook grupėje. Tėveliams nereikia dalyvauti konkrečiu dienos metu. Tai laisvai pasirenkamas laikas paskaitų įrašams perklausyti, tekstui perskaityti, užduotims atlikti patogiu metu. Šiame etape vyksta tik užduočių atlikimas ir atsiskaitymas. Konsultacijos neteikiamos.

Antras etapas

Antrame etape (nuo sekmadienio iki penktadienio) vykdoma stovykla. Joje dalyvauja paaugliai (jaunuoliai) nuo 11 iki 18 m (atskirais atvejais ir vyresni), jau turintys antsvorį arba yra arti antsvorio ribos. Dalyvių amžiaus vidurkis – 13.5 m. Stovyklautojų skaičius iki 15 dalyvių.  Kol vaikai stovyklauja, tėvai tęsia mokymąsi namuose, gilinant savo žinias apie sveikatai palankią mitybą, miegą, fizinį aktyvumą. Stovykloje paaugliai mokomi gyventi sveikatai palankioje aplinkoje. Vyksta mokymai fizinės ir psichinės sveikatos tema. Paaugliai mokomi ruošti sveikatai palankų maistą, būti fiziškai aktyviais, užtikrinti miego higieną. Stiprinami jų socialiniai-emociniai įgūdžiai.

Artimiausia pamaina

10.29-11.03 – moksleivių rudens atostogų metu  – registracija atidaryta

Stovykla vyksta sodyboje Jonavos rajone.

Stovyklos navigacinės koordinatės 55°07’34.2″N 24°28’09.3″E

Atvežimas iki sodybos neorganizuojamas. Tėveliai atveža ir pasiima patys.

Sulėtėjimo savaitgalis moterims (stovykla)

Stovyklos pamaina 09.28 (18 val.)-10.01. (18 val)

Kaina 300 eur (iki 09.10 taikoma 50 eur nuolaida)

Jei nepavyksta laiku susistabdyti pačiai – kūnas įjungia rankinį stabdį ir guldo save ten, kur žmogus bus priverstas  juo pasirūpinti. Ruduo – gražus metas, bet įprastai pasižymi dideliu tempu, plačiai siekiais ir lūkesčių „iki metų galo suspėti” iškėlimu. Tai visada kelia įtampą, psichologiniame ir fiziologiniame lygmenyse. Disciplina padeda užtikrinti, kad greitėjimo ir sulėtėjimo ciklai tarpusavy susiderintų.

Disciplina tradiciškai skamba galvoje kaip sunkus darbas, todėl dažniausiai neigiamai. Tačiau taip nėra. Disciplina ateina iš meilės sau ir reguliariai patiriamo nedidelio sėkmės jausmo.

Kviečiame pasinerti į savaitgalį, kuriame patirsime sėkmės jausmą ir jį užlaikysime.

Jau aštuonerius metus organizuojame stovyklas, kuriose padedame išmokti rūpintis savimi. Daugelis jau žinote, ko iš mūsų tikėtis:

pirmiausia, gero ir skanaus maisto, kurį pasigaminsite pačios;
kulinarinių naujienų apie sveikatai palankų ir subalansuotą maistą, kartu su tikrai laifchakiniais receptais, kurie staiga pritiks ir kitiems šeimos nariams, bei turtingo prieskonių pasaulio pažinimo ir jų naudojimo subtilybėmis;
visiško atsitraukimo nuo informacinių srautų (esant būtinybei ryšys ir internetas bus, tačiau tik esant būtinybei)
patogų, higienišką pakankamą miegą;
galimybės valandas leisti gryname ore, judėti, mankštinti emocinį protą ir kūną su profesionalų pagalba;
susiderinti, sinchronizuoti, sulėtėti iki čia ir dabar;
Dienotvarkė sudėliota taip, kad laisvas laikas netrukdytų mokymuisi ir atvirkščiai, o kartais net šie abu sutaptų :). Stovykloje sulėtėjimą užtikrins profesionalus sporto treneris, psichologė dailės terapeutė, koučeris, ugdančioji virėja.

Stovykla vyksta sodyboje Jonavos rajone. Stovyklos navigacinės koordinatės 55°07’34.2″N 24°28’09.3″E

Tikra dovana sau ir savo šeimai. Laiminga mama – laiminga šeima.

Stovyklos kaina  300 EUR.

Sveikatingumo įvado stovykla paaugliams

12-17 m. amžiaus paaugliams, tikslas – skatinti sveikų įpročių formavimąsi, 10.29-11.03

Viskas, ką reikia žinoti paaugliui apie sveiką gyvenseną ir priklausomybių prevenciją.

Sveiko ir subalansuoto maisto gamybos pamokos – dalyviai patys gamins visą savo dienos maistą penkis kartus per dieną.

Pakankamo ir savalaikio miego praktika – miego trukmė ne mažiau kaip 9 val.

Kūną tausojančio fizinio aktyvumo rutina – daug žingsniukų, neskubant. Komandiniai žaidimai (tinklinis), tempimo ir mobilumo pratimai. Taisyklingo kvėpavimo praktikavimas.

Socialinių-emocinių kompetencijų ugdymas – gebėjimo komunikuoti savo jausmus mokymasis, gebėjimo suprasti kito jausmus ir poelgius mokymasis, ryšio užmezgimo ir palaikymo praktika.

Maisto ragavimas ir supratimas. Dėmesingas valgymas ir mėgavimasis.

Itin maža grupė (ne daugiau  kaip 15 dalyvių). Apgyvendinimas su patogumais (žiūrėkite nuotraukų galeriją). Net keturi skirtingo profesinio profilio suaugę vadovai.

Daugiametė patirtis, motyvuojant jaunimą pradėti rūpintis savimi.

Uždaroje Facebook grupėje stovyklos metu vykdomos veiklos pristatomos tėveliams kaip edukacinė medžiaga ir galimybė patiems tėveliams išmokti to, ko vaikai mokosi stovykloje.

Stovyklos pamaina nuo sekmadienio iki penktadienio. Stovyklos kaina 399 eur.

Stovykla vyksta sodyboje Jonavos rajone. Stovyklos navigacinės koordinatės 55°07’34.2″N 24°28’09.3″E

Atvežimas iki sodybos neorganizuojamas. Tėveliai atveža ir pasiima patys.

Galimas apmokėjimas dalimis (lizingu). Norintys mokėti dalimis pažymėkite tai registracijos formoje. Paauglių ligos ar kitais nenumatytais atvejais galimas dalinis pinigų grąžinimas,

Visa organizacinė informacija siunčiama el. paštu po apmokėjimo.

Laukiame Jūsų.

Pridėti Apžvalgą

Parašykite komentarą

Susisiekite

    Kaip norite susisiekti?

    Sukūrė Svorio Centras

    Artiomas Šabajevas

    Asmeninio trenerio paslaugos vaikams ir ne vaikams.

    Sveiki, esu asmeninis treneris Mantas Najulis. Esu baigęs Lietuvos sporto universitetą, turiu patirties vedant treniruotes tiek vaikams tiek suaugusiesiems. Vedu treniruotes nuotoliniu būdu. Treniruotės krūvis nustatomas atsižvelgus į Jūsų fizinį pajėgumą, kūno ypatumus bei sveikatą. Papildoma sportinė įranga nėra reikalinga.